Bättre Fabriker
Gigant Bättre Fabriker
Vi lever i en brytningstid – med en ny svensk, industriell storhetstid framför dörren. Där vi leder utvecklingen, levererar tillväxt och skapar jobb. Men utmaningarna är många. Friska initiativ, tankebanor och värderingar behöver landas. Den här gången är det människorna som står i centrum – och i djupare interaktion med maskinerna. Vi på Gigant vill bidra med nya insikter kring industriarbetsplatsen och vad som krävs för framtiden. Hjälp oss att tända gnistan. Hjälp oss bygga ett attraktivare industrisverige.

Tre orsaker till att 5s är viktigt

Varför är 5S så viktigt och varför väljer många att jobba med det? Svaret på den frågan varierar, men de flesta är överens om att det skapar effektivitet och kvalitet i arbetet. Det innebär bland annat lägre reklamationskostnader, färre kommunikationsfel, kortare ställtider och minskad tid för att hitta rätt information, verktyg och material.

Läs mer

Ämnen: Kompetensområden, 5S

Tre utmaningar för framtidens industriarbetsplatser

Drygt 65 procent av dagens grundskoleelever kommer att ha yrken som ännu inte finns – det menar World Economic Forum. Arbetsmarknaden och dess uppgifter förändras hela tiden, och industrin berörs precis som alla andra branscher av detta. För att få en hint om hur arbetsplatserna kan komma att se ut i framtiden finns det en del trender att titta lite extra på, för att utifrån det göra en bedömning av vilka som kan komma att påverka dig. Vi har listat tre utmaningar som tros bli (eller redan är) verklighet för framtidens industriarbetsplatser.

Läs mer

Ämnen: Bättre fabriker, bättre arbetsplatser

3 tips för en friskare rygg

Med tunga lyft, precisionsarbete och statisk belastning är ryggen många gånger särskilt utsatt vid arbete inom industrin. De allra flesta har nog någon gång upplevt smärtor i rygg och nacke och vet  hur mycket det påverkar såväl välmåendet som arbetsförmågan. Belastningsskador av detta slag kan dessutom leda till långvariga besvär och sjukskrivningar, så att skydda ryggen är därför positivt får såväl arbetstagare som arbetsgivare. Vi har samlat våra bästa tips för hur du tar hand om din rygg.

Läs mer

Ämnen: Kompetensområden, Belastningsergonomi

Ergonomin tar plats på framtidens fabriker

Felaktig belastning står för den största delen av sjukskrivningarna i industrin – siffror från Arbetsmiljöupplysningen vittnar om så mycket som 14 000 belastningsskador varje år. Det innebär dels stora kostnader, men det blir också ett hinder för produktiviteten. Samtidigt står industrierna inför en framtid där rätt kompetens är svår att hitta, vilket gör att de riktigt eftertraktade arbetstagarna har lättare att byta mellan arbetsplatserna beroende på vilken som bäst möter upp mot deras krav, samtidigt som de också är mer medvetna om risker och den påverkan som dålig ergonomi kan få. För en modern industriarbetsplats kan det därför bli ett måste att prioritera detta område.

Europeisk industri står inför en illavarslande demografisk verklighet. Fram till år 2025 går 32 % av de som arbetar inom industribranschen i pension. Samtidigt råder en närmast total avsaknad av kvinnor, ungdomar och människor från andra länder. Vem som ska täcka upp på framtidens industriarbetsplatser är därför en högst angelägen frågeställning.

Monotona, farliga, toppstyrda och icke-kreativa – så uppfattas traditionellt arbetsuppgifterna på industriarbetsplatsen. Just nu står svenska industrier inför en stor utmaning, där många arbetare går i pension samtidigt som det är svårt att locka unga till branschen. Men ser framtidens industrisysslor verkligen ut så som de gör idag?

Att yngre generationer ratar industrin för mer attraktiva karriärer är något som upplevs på många håll. Arbetsuppgifterna ses bland många unga som något som inte är tillräckligt självutvecklande och arbetsmiljön är det också många som har en negativ bild av.

Men framtidens industrisysslor ser ut att inte alls likna de som existerar idag, och det behöver inte heller arbetsmiljön göra. En del i att göra industriarbetsplatsen mer attraktiv är att minimera risker och monotont arbete, och där spelar belastningsergonomin en stor roll. Automatisering, större variation i arbetet, mer behovsanpassade arbetsplatser och ett mer systematiserat ergonomiarbete är saker som diskuteras, och som är små men viktiga steg i att göra industriarbetsplatsen mer attraktiv och förändra bilden av arbetsmiljön.

Läs mer om hur kan förbättra ergonomin och komma igång med ett systematiskt arbete i vårt whitepaper ”Bättre ekonomi med ergonomi”.

Ladda hem Bättre ekonomi med ergonomi

Läs mer

Ämnen: Bättre fabriker, Kompetensområden, Belastningsergonomi

4 tips för effektivare materialhantering

Ett steg i arbetet mot morgondagens arbetsplats är en materialhantering som ständigt förbättras med en arbetsplatsutrustning som förenklar, effektiviserar och gör arbetet ergonomiskt och attraktivt. Potential finns – materialhantering uppskattas stå för 30-70% av kostnaderna i en produktion och kan enligt studier stå för upp till 80% av produktionens totala aktivitet. Vi har samlat några av våra bästa tips för hur du effektiviserar din materialhantering, och därmed också ökar lönsamheten.

Läs mer

Ämnen: Kompetensområden, 5S, Materialhantering

Effektivare materialhantering – ett lyft för lönsamheten

Materialhantering och arbetet som hör till har stor betydelse för produktionens effektivitet och leveransservice. Visste du att materialhantering uppskattas stå för 30-70 % av kostnaderna i en produktion och enligt studier kan stå för upp emot 80 % av produktionens totala aktivitet? Eftersom materialhanteringen utgör en så pass stor del av produktionen ställer det också stora krav på att arbetet med hantering och transport av material fungerar så bra som möjligt. På Gigant har vi kunskapen för hur du lyckas.

Läs mer

Ämnen: Kompetensområden, Materialhantering

Smarta verktyg för säkrare lyft

Lyft är ett av de vanligaste momenten på svenska industriarbetsplatser, men det är också ett av de moment som orsakar flest olyckor. Varje år rapporteras 700 olyckor med lyftanordningar in till Arbetsmiljöverket, men de flesta av dessa skulle kunna undvikas. På Gigant har vi kunskapen och verktygen för hur du väljer rätt utrustning och kontinuerligt jobbar för säkrare lyft på din arbetsplats.

Läs mer

Ämnen: Kompetensområden, Lyft

Så säkerställer du att dina lyft går till på rätt sätt

Med säkrare lyft minskar du risken för olyckor, men för att lyckas räcker det inte bara med rätt utrustning och bra rutiner. Du måste också följa upp hur arbetet fortlöper och kontinuerligt inspektera lyftprodukterna. Med vår lösning Inspector PRO får du ett verktyg som förenklar inspektionen.

Läs mer

Ämnen: Kompetensområden, Lyft

Så blir du bättre ESD-skyddad

All elektronik är mer eller mindre känslig, och när elektroniken skadas kan det innebära en stor kostnad men också ett hinder för produktionen. I värsta fall kan det också innebära att personalen som jobbar i produktionen skadas. Vi har sammanställt en rad tips för hur du får ett bättre ESD-skydd på din arbetsplats.

Läs mer

Ämnen: Kompetensområden, ESD

Förebygg och hantera läckage med rätt hjälpmedel

Att hantera och förvara miljöprodukter på ett säkert sätt är inte bara viktigt ur hälsosynpunkt – det är också ett lagkrav. Såväl som i ditt förebyggande arbete som när en olycka inträffat behöver du rätt hjälpmedel, som uppfyller de krav och förordningar som finns.

Läs mer

Ämnen: Kompetensområden, Läckage