Gigant blogg - Bättre fabriker

Bättre Fabriker – Gigant

Vi lever i en brytningstid – med en ny svensk, industriell storhetstid framför dörren. Där vi leder utvecklingen, levererar tillväxt och skapar jobb. Men utmaningarna är många. Friska initiativ, tankebanor och värderingar behöver landas. Den här gången är det människorna som står i centrum – och i djupare interaktion med maskinerna. Vi på Gigant vill bidra med nya insikter kring industriarbetsplatsen och vad som krävs för framtiden. Hjälp oss att tända gnistan. Hjälp oss bygga ett attraktivare industrisverige.

Skräm inte bort ung arbetskraft med dålig säkerhet

En säker och trygg arbetsplats är en förutsättning för att kunna locka unga till sitt företag. Här har industrisektorn kommit en bit på väg, antalet olyckor på fabrikerna minskade år 2017 jämfört med 2016. Det är glädjande, men det kan bli ännu bättre och ofta är utbildning nyckeln.

Läs mer

164 miljarder skäl att förbättra säkerheten på arbetsplatsen

För första gången har det gjorts en internationell studie på vad det faktiskt kan bli för kostnader till följd av dålig arbetsmiljö. Forskningen är ännu inte helt färdigställd och alla resultat har inte publicerats, men en siffra som har offentliggjorts från studien skapade starka reaktioner inom svensk arbetsmiljöforskning:

Dålig arbetsmiljö i Sverige kostar 164 miljarder kronor per år. Det motsvarar fyra procent av Sveriges BNP. Det är lika mycket som Sveriges hela åkerinäring omsätter per år. Det är mer än vad hela e-handeln i Sverige omsatte år 2017. Och det är mer än vad den svenska klädjätten H&M värderas till.

Läs mer

Rätt avskärmning kan spara stora belopp varje år

Rätt skyddsutrustning är A och O för att arbetet ska bli så säkert som möjligt. Men lika viktigt som det är att skydda sig själv när man utför potentiellt hälsofarliga uppgifter – lika viktigt är det att skydda sina kollegor.

Läs mer

Öppen planlösning, eller avskilda avdelningar? Välj båda!

Ska en arbetsplats bygga på öppna ytor, eller ska den präglas av mer avskilda avdelningar? Frågan har diskuterats av arbetsmiljöforskare i decennier. Forskningen har särskilt fokuserat på kontorslandskap, men det finns även viktiga lärdomar att dra när det gäller industriarbetsplatsen.

Läs mer

Riskbedömning med lyftanordningar – viktigt för säkerheten

En gemensam nämnare för många lyftrelaterade olyckor är bristande riskbedömning. Att kontinuerligt jobba med riskbedömningar och ha ett stort säkerhetsmedvetande är alltså av stor vikt när du arbetar med någon typ av lyftanordning. Vi har samlat några tips för vad som är bra att tänka på i samband med riskbedömningar.

Läs mer

Några av de vanligaste orsakerna bakom arbetsplatsrelaterade lyftolyckor

Lyftanordningar används på många arbetsplatser och i flera olika sammanhang. Det kan vara allt ifrån kranar som kan lyfta över 1 000 ton till små vacuumlyftar för vikter på runt 10 kg. I många branscher har lyftanordningar ersatt manuella lyft och på så sätt bidragit till en bättre arbetsmiljö, vilket är bra. Värt att tänka på är att lyftanordningarna i sig bidrar till särskilda utmaningar som behöver förebyggas och jobbas kontinuerligt med.

Läs mer

En säkrare arbetsplats är det bästa nyårslöftet

Det lackar mot jul. Glöggen ska jäsas, granen ska huggas, och julklappar ska köpas. När så julafton har passerat är det dags att blicka fram mot de nya utmaningar som 2018 innebär. Varför inte göra det till ett nyårslöfte att se över materialhanteringen på ditt företag?

Läs mer

Effektivare arbetsplats och färre olyckor – med rätt utrustning

Det finns flera sätt att minska risken för arbetsskador, samtidigt som man ökar produktiviteten i företaget. Ett bra sätt är att välja rätt utrustning, anpassad till dina arbetsplatser. På så sätt kan du lyckas med att både minska förslitningsskador och att höja effektiviteten.

Läs mer

Vinn tid med väl genomtänkt förvaring

Förvaring är ett område där säkerheten är viktig, och det är ett faktum att arbetsplatser med en hög säkerhet också har en hög effektivitet. Ett sätt att nå en effektivare och säkrare lagerhållning är att se till att truckförare vet vart de skall köra och kan känna sig säkra på att gående inte befinner sig där.

Läs mer

Enkla steg till säkra pallställ

Varje år inträffar ett antal olyckor i industri- och lagermiljö. Det är ofta i samband med godshantering i och kring pallställ som dessa olyckor sker. Arbetsmiljöverkets statistik visar att det mellan 2009-2013 rapporterades om totalt 4003 arbetsskador med truck. Unga människor är överrepresenterade, i 44% av fallen är den skadade under 35 år. Om man tittar på samtliga arbetsplatsolyckor är samma siffra 30%. För att göra arbetsplatsen tryggare och minimera risken för olyckor, finns några relativt enkla förebyggande åtgärder man kan vidta.

Läs mer