Gigant blogg - Bättre fabriker

Bättre Fabriker – Gigant

Vi lever i en brytningstid – med en ny svensk, industriell storhetstid framför dörren. Där vi leder utvecklingen, levererar tillväxt och skapar jobb. Men utmaningarna är många. Friska initiativ, tankebanor och värderingar behöver landas. Den här gången är det människorna som står i centrum – och i djupare interaktion med maskinerna. Vi på Gigant vill bidra med nya insikter kring industriarbetsplatsen och vad som krävs för framtiden. Hjälp oss att tända gnistan. Hjälp oss bygga ett attraktivare industrisverige.

Skräm inte bort ung arbetskraft med dålig säkerhet

En säker och trygg arbetsplats är en förutsättning för att kunna locka unga till sitt företag. Här har industrisektorn kommit en bit på väg, antalet olyckor på fabrikerna minskade år 2017 jämfört med 2016. Det är glädjande, men det kan bli ännu bättre och ofta är utbildning nyckeln.

Läs mer

164 miljarder skäl att förbättra säkerheten på arbetsplatsen

För första gången har det gjorts en internationell studie på vad det faktiskt kan bli för kostnader till följd av dålig arbetsmiljö. Forskningen är ännu inte helt färdigställd och alla resultat har inte publicerats, men en siffra som har offentliggjorts från studien skapade starka reaktioner inom svensk arbetsmiljöforskning:

Dålig arbetsmiljö i Sverige kostar 164 miljarder kronor per år. Det motsvarar fyra procent av Sveriges BNP. Det är lika mycket som Sveriges hela åkerinäring omsätter per år. Det är mer än vad hela e-handeln i Sverige omsatte år 2017. Och det är mer än vad den svenska klädjätten H&M värderas till.

Läs mer

Rätt avskärmning kan spara stora belopp varje år

Rätt skyddsutrustning är A och O för att arbetet ska bli så säkert som möjligt. Men lika viktigt som det är att skydda sig själv när man utför potentiellt hälsofarliga uppgifter – lika viktigt är det att skydda sina kollegor.

Läs mer

Öppen planlösning, eller avskilda avdelningar? Välj båda!

Ska en arbetsplats bygga på öppna ytor, eller ska den präglas av mer avskilda avdelningar? Frågan har diskuterats av arbetsmiljöforskare i decennier. Forskningen har särskilt fokuserat på kontorslandskap, men det finns även viktiga lärdomar att dra när det gäller industriarbetsplatsen.

Läs mer

Riskbedömning med lyftanordningar – viktigt för säkerheten

En gemensam nämnare för många lyftrelaterade olyckor är bristande riskbedömning. Att kontinuerligt jobba med riskbedömningar och ha ett stort säkerhetsmedvetande är alltså av stor vikt när du arbetar med någon typ av lyftanordning. Vi har samlat några tips för vad som är bra att tänka på i samband med riskbedömningar.

Läs mer

Några av de vanligaste orsakerna bakom arbetsplatsrelaterade lyftolyckor

Lyftanordningar används på många arbetsplatser och i flera olika sammanhang. Det kan vara allt ifrån kranar som kan lyfta över 1 000 ton till små vacuumlyftar för vikter på runt 10 kg. I många branscher har lyftanordningar ersatt manuella lyft och på så sätt bidragit till en bättre arbetsmiljö, vilket är bra. Värt att tänka på är att lyftanordningarna i sig bidrar till särskilda utmaningar som behöver förebyggas och jobbas kontinuerligt med.

Läs mer

En säkrare arbetsplats är det bästa nyårslöftet

Det lackar mot jul. Glöggen ska jäsas, granen ska huggas, och julklappar ska köpas. När så julafton har passerat är det dags att blicka fram mot de nya utmaningar som 2018 innebär. Varför inte göra det till ett nyårslöfte att se över materialhanteringen på ditt företag?

Läs mer

Effektivare arbetsplats och färre olyckor – med rätt utrustning

Det finns flera sätt att minska risken för arbetsskador, samtidigt som man ökar produktiviteten i företaget. Ett bra sätt är att välja rätt utrustning, anpassad till dina arbetsplatser. På så sätt kan du lyckas med att både minska förslitningsskador och att höja effektiviteten.

Läs mer

Vinn tid med väl genomtänkt förvaring

Förvaring är ett område där säkerheten är viktig, och det är ett faktum att arbetsplatser med en hög säkerhet också har en hög effektivitet. Ett sätt att nå en effektivare och säkrare lagerhållning är att se till att truckförare vet vart de skall köra och kan känna sig säkra på att gående inte befinner sig där.

Läs mer

Enkla steg till säkra pallställ

Varje år inträffar ett antal olyckor i industri- och lagermiljö. Det är ofta i samband med godshantering i och kring pallställ som dessa olyckor sker. Arbetsmiljöverkets statistik visar att det mellan 2009-2013 rapporterades om totalt 4003 arbetsskador med truck. Unga människor är överrepresenterade, i 44% av fallen är den skadade under 35 år. Om man tittar på samtliga arbetsplatsolyckor är samma siffra 30%. För att göra arbetsplatsen tryggare och minimera risken för olyckor, finns några relativt enkla förebyggande åtgärder man kan vidta.

Läs mer

Ordning och reda för bättre fabriker

Varför är 5S så viktigt, och varför är det så många som väljer att jobba med detta? För många handlar om att man vill ha ordning och reda på arbetsplatsen, men vinsterna med 5S är desto fler och de flesta är överens om att 5S också skapar effektivitet och kvalitet i arbetet. Faktum är att 5S är en viktig del i att skapa bättre fabriker som möter upp mot de krav som ställs på den moderna industriarbetsplatsen.

Läs mer

Systematisera enligt 5s

5S är området som handlar om hur du skapar ordning och reda på arbetsplatsen. Vinsterna med 5S är många: du kan arbeta effektivare, risken för fel minskar och trivseln och kvalitetssäkringen höjs. 5S står för de fem S:en: sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana, och på Gigant kan vi framför allt hjälpa till med att sortera och systematisera. Systematisering handlar om att var sak ska ha sin plats och att de är placerade utefter dina behov. Vi har listat några punkter som i detta steg är viktiga att ha koll på.

Läs mer

Ljus för den moderna industriarbetsplatsen

Det finns många vinster med bra belysning. Dels kan du skapa en bättre arbetsmiljö där människor mår bättre och effektiviteten höjs, dels kan du reducera kostnader som gammal eller felaktig belysning medför. På Gigant har vi kunskapen för hur du bäst ljussätter för den moderna industriarbetsplatsen.

Läs mer

Risker med felaktig belysning

Hur ljussätter man för att människor ska må så bra som möjligt, för att minimera olyckor och effektivt spara energi och pengar? Den frågan är inte helt lätt att besvara, eftersom man snabbt vänjer sig vid brister och det kan ta tid innan man ser några konsekvenser. Det gäller att förebygga problemen innan de uppstår. 

Läs mer

3 tips för hur du undviker ESD-skador

ESD-skador kan bli kostsamma för verksamheten. Komponenter och kretskort behöver bytas ut, men den absolut största kostnaden utgörs av service, reparationer och omarbetningar. Vi har listat några tips för hur du kan arbeta för att minska risken för ESD-skador.

Läs mer

Varför behöver jag ESD-skydd?

Reparationer och höga servicekostnader är ett förekommande problem för de allra flesta industriarbetsplatser. En av orsakerna bakom detta problem är ESD (Electrostatic Discharge) – eller snarare brist på bra ESD-skydd. Därför behöver du dels känna till konsekvenserna av ett otillräckligt ESD-skydd, dels veta när riskerna är som störst och hur du förebygger skador.

Läs mer

Avskärma för en säkrare och mer attraktiv arbetsplats

Att skärma av arbetsplatsen är ett enkelt sätt att skapa en bättre arbetsmiljö. Luftföroreningar låg år 2015 bakom mer än var tionde arbetsskada anmäld till Arbetsmiljöverket, men med hjälp av avskärmning kan man minska risken för att oskyddade ögon, hud och andningsorgan skadas. Avskärmning är inte bara en säkerhetsfråga – det är också en del i att skapa en trivsam arbetsmiljö som gör det enklare att behålla samt locka personal och bli mer konkurrenskraftig.

Läs mer

Tre orsaker till att 5s är viktigt

Varför är 5S så viktigt och varför väljer många att jobba med det? Svaret på den frågan varierar, men de flesta är överens om att det skapar effektivitet och kvalitet i arbetet. Det innebär bland annat lägre reklamationskostnader, färre kommunikationsfel, kortare ställtider och minskad tid för att hitta rätt information, verktyg och material.

Läs mer

Tre utmaningar för framtidens industriarbetsplatser

Drygt 65 procent av dagens grundskoleelever kommer att ha yrken som ännu inte finns – det menar World Economic Forum. Arbetsmarknaden och dess uppgifter förändras hela tiden, och industrin berörs precis som alla andra branscher av detta. För att få en hint om hur arbetsplatserna kan komma att se ut i framtiden finns det en del trender att titta lite extra på, för att utifrån det göra en bedömning av vilka som kan komma att påverka dig. Vi har listat tre utmaningar som tros bli (eller redan är) verklighet för framtidens industriarbetsplatser.

Läs mer

3 tips för en friskare rygg

Med tunga lyft, precisionsarbete och statisk belastning är ryggen många gånger särskilt utsatt vid arbete inom industrin. De allra flesta har nog någon gång upplevt smärtor i rygg och nacke och vet  hur mycket det påverkar såväl välmåendet som arbetsförmågan. Belastningsskador av detta slag kan dessutom leda till långvariga besvär och sjukskrivningar, så att skydda ryggen är därför positivt får såväl arbetstagare som arbetsgivare. Vi har samlat våra bästa tips för hur du tar hand om din rygg.

Läs mer

Ergonomin tar plats på framtidens fabriker

Felaktig belastning står för den största delen av sjukskrivningarna i industrin – siffror från Arbetsmiljöupplysningen vittnar om så mycket som 14 000 belastningsskador varje år. Det innebär dels stora kostnader, men det blir också ett hinder för produktiviteten. Samtidigt står industrierna inför en framtid där rätt kompetens är svår att hitta, vilket gör att de riktigt eftertraktade arbetstagarna har lättare att byta mellan arbetsplatserna beroende på vilken som bäst möter upp mot deras krav, samtidigt som de också är mer medvetna om risker och den påverkan som dålig ergonomi kan få. För en modern industriarbetsplats kan det därför bli ett måste att prioritera detta område.

Europeisk industri står inför en illavarslande demografisk verklighet. Fram till år 2025 går 32 % av de som arbetar inom industribranschen i pension. Samtidigt råder en närmast total avsaknad av kvinnor, ungdomar och människor från andra länder. Vem som ska täcka upp på framtidens industriarbetsplatser är därför en högst angelägen frågeställning.

Monotona, farliga, toppstyrda och icke-kreativa – så uppfattas traditionellt arbetsuppgifterna på industriarbetsplatsen. Just nu står svenska industrier inför en stor utmaning, där många arbetare går i pension samtidigt som det är svårt att locka unga till branschen. Men ser framtidens industrisysslor verkligen ut så som de gör idag?

Att yngre generationer ratar industrin för mer attraktiva karriärer är något som upplevs på många håll. Arbetsuppgifterna ses bland många unga som något som inte är tillräckligt självutvecklande och arbetsmiljön är det också många som har en negativ bild av.

Men framtidens industrisysslor ser ut att inte alls likna de som existerar idag, och det behöver inte heller arbetsmiljön göra. En del i att göra industriarbetsplatsen mer attraktiv är att minimera risker och monotont arbete, och där spelar belastningsergonomin en stor roll. Automatisering, större variation i arbetet, mer behovsanpassade arbetsplatser och ett mer systematiserat ergonomiarbete är saker som diskuteras, och som är små men viktiga steg i att göra industriarbetsplatsen mer attraktiv och förändra bilden av arbetsmiljön.

Läs mer om hur kan förbättra ergonomin och komma igång med ett systematiskt arbete i vårt whitepaper ”Bättre ekonomi med ergonomi”.

Gigant - Ladda hem belastningsergonomi: whitepaper

 

Läs mer

4 tips för effektivare materialhantering

Ett steg i arbetet mot morgondagens arbetsplats är en materialhantering som ständigt förbättras med en arbetsplatsutrustning som förenklar, effektiviserar och gör arbetet ergonomiskt och attraktivt. Potential finns – materialhantering uppskattas stå för 30-70% av kostnaderna i en produktion och kan enligt studier stå för upp till 80% av produktionens totala aktivitet. Vi har samlat några av våra bästa tips för hur du effektiviserar din materialhantering, och därmed också ökar lönsamheten.

Läs mer

Effektivare materialhantering – ett lyft för lönsamheten

Materialhantering och arbetet som hör till har stor betydelse för produktionens effektivitet och leveransservice. Visste du att materialhantering uppskattas stå för 30-70 % av kostnaderna i en produktion och enligt studier kan stå för upp emot 80 % av produktionens totala aktivitet? Eftersom materialhanteringen utgör en så pass stor del av produktionen ställer det också stora krav på att arbetet med hantering och transport av material fungerar så bra som möjligt. På Gigant har vi kunskapen för hur du lyckas.

Läs mer

Smarta verktyg för säkrare lyft

Lyft är ett av de vanligaste momenten på svenska industriarbetsplatser, men det är också ett av de moment som orsakar flest olyckor. Varje år rapporteras 700 olyckor med lyftanordningar in till Arbetsmiljöverket, men de flesta av dessa skulle kunna undvikas. På Gigant har vi kunskapen och verktygen för hur du väljer rätt utrustning och kontinuerligt jobbar för säkrare lyft på din arbetsplats.

Läs mer

Så säkerställer du att dina lyft går till på rätt sätt

Med säkrare lyft minskar du risken för olyckor, men för att lyckas räcker det inte bara med rätt utrustning och bra rutiner. Du måste också följa upp hur arbetet fortlöper och kontinuerligt inspektera lyftprodukterna. Med vår lösning Inspector PRO får du ett verktyg som förenklar inspektionen.

Läs mer

Så blir du bättre ESD-skyddad

All elektronik är mer eller mindre känslig, och när elektroniken skadas kan det innebära en stor kostnad men också ett hinder för produktionen. I värsta fall kan det också innebära att personalen som jobbar i produktionen skadas. Vi har sammanställt en rad tips för hur du får ett bättre ESD-skydd på din arbetsplats.

Läs mer

Förebygg och hantera läckage med rätt hjälpmedel

Att hantera och förvara miljöprodukter på ett säkert sätt är inte bara viktigt ur hälsosynpunkt – det är också ett lagkrav. Såväl som i ditt förebyggande arbete som när en olycka inträffat behöver du rätt hjälpmedel, som uppfyller de krav och förordningar som finns.

Läs mer

Så minskar du risken för läckage

Finns det helt läckagefria industriarbetsplatser? Troligtvis inte, men det finns de som är mer eller mindre bra på att minska antalet läckagerelaterade olyckor. Vi har sammanställt en rad tips för hur kan förebygga spill och läckage, men även hur du är rätt utrustad om en olycka ändå inträffar.

Läs mer

Förebygg läckage för en säkrare arbetsplats

Att ha en säker hantering av miljöpåverkande produkter är på många sätt viktigt för verksamheten. Arbetet med att minska risken för läckage och spill handlar till stor del om ett förebyggande arbete – att agera innan skadan är skedd. Det minskar dels din påverkan på miljön och skapar en säkrare arbetssituation för dina medarbetare – men en säker hantering av denna sortens produkter är också ett lagkrav.

Läs mer

Minska lyftolyckorna i fyra steg

Olika former av lyft är ett av de vanligaste momenten i industrin. Tyvärr står lyft också för en stor andel av alla arbetsplatsolyckor. Vi har lösningen för hur du säkrar dina lyft och undviker olyckor.

Läs mer

Så minskar du hörselskadorna

Sjukskrivningar och hörselskador orsakade av buller är fler än vad många känner till. Bullerrelaterade sjukskrivningar har legat högt under hela 2000-talet med runt 1000 stycken per år och statistiken toppas av industrimiljöer. Men vinsterna med minskade bullernivåer är många. Vi listar hur du ska gå till väga för att förbättra statistiken.

Läs mer

Ordning och reda med 5s – positivt för resultatet

Att hålla ordning och reda kan låta enkelt, men att det i praktiken kan vara desto svårare är det många av oss som fått erfara. Vi har sammanställt fem tips för hur du lyckas med 5S-arbetet, dvs ordning och reda, på din arbetsplats.

Läs mer

4 tips för hur du kan förbättra ergonomin på din arbetsplats

Visste du att felaktig belastning står för den största delen av sjukskrivningarna inom industrin? Varje år rapporteras runt
14 000 belastningsskador enligt Arbetsmiljöupplysningen. Det här påverkar inte bara personalen utan också ekonomin och produktiviteten. På Gigant har vi lösningarna för hur du kan förbättra belastningsergonomin på din arbetsplats.

Läs mer

5 steg till en bättre industribelysning

Visste du att huvudvärk och migrän kan bero på felaktig belysning? För svagt ljus, för starkt ljus eller ljus som flimrar – alltihop påverkar oss mer än vad vi kanske vet om. Hur ser det ut på din arbetsplats?

Läs mer

Ökad produktivitet och färre fel genom minskat buller

Problemen med buller är mer omfattande än vad många känner till. Med buller menar Arbetsmiljöverket inte bara höga ljudnivåer – allt från surrande maskiner till vinande ventilationer och pratande kollegor kan bidra till en dålig ljudmiljö. Ljudnivåerna påverkar såväl personalens välbefinnande som deras prestation.

Läs mer

Hur ser morgondagens industriarbetare ut?

Europeisk industri står inför en illavarslande demografisk verklighet. Fram till år 2025 går 32 % av de som arbetar inom industribranschen i pension. Samtidigt råder en närmast total avsaknad av kvinnor, ungdomar och människor från andra länder. Vem som ska täcka upp på framtidens industriarbetsplatser är därför en högst angelägen frågeställning.

Läs mer

Undvik dyra misstag, välj rätt belysning för din arbetsmiljö

Har du någon gång reflekterar över ljuset på din arbetsplats? Är det för starkt, för svagt, flimrar det eller är det svårt att anpassa till den uppgift du ska utföra? Belysningen på arbetsplatsen påverkar oss mer än vad vi kanske är medvetna om, såväl i vårt välmående som i hur väl jobbet utförs.

Läs mer

Få en säkrare arbetsplats med ordning och reda enligt 5S

Det sägs att det tar 21 dagar tills ny vana sätter sig. Dessvärre är det många gånger man inte når de där 21 dagarna innan man redan halkat ur försöken till sin nya vana. Så är fallet för många när det gäller att skapa ordning och reda på arbetsplatsen, vilket är det som vårt kompetensområde 5S berör.

Att vara ordningssam med verktyg och liknande är inte hela sanningen bakom en väl fungerande 5S-struktur. De olika redskapen behöver även placeras och sorteras utefter arbetsplatsens behov samt hur och när de används. Det du använder ofta ska vara lättillgängligt och det ska även vara enkelt att hitta det du behöver. Läs mer om kunskapen bakom en väl fungerande 5S-struktur i vår broschyr ”Skapa en 5S-struktur”.

Men struktur är inte alltid tillräckligt för att ordningen ska bibehållas. För det behövs även en 5S-kultur, det vill säga att alla på arbetsplatsen engagerar sig i arbetet med 5S. För att lyckas krävs att man kommer överens om vilken nivå av ”ordning” man vill uppnå. Målet är att det man kommit överens om ska följas så pass länge att det slutligen blir en vana.

Läs mer

Säkra din personal utrustning, och lönsamhet med ESD

All elektronik är känslig och ingen elektronik går säker från statisk elektricitet. Trots det är okunskapen fortfarande stor och oförklarliga elektronikkrascher inträffar i många branscher. På Gigant vill vi sprida kunskap om hur du skyddar din elektronik.

Läs mer

Minska sjukfrånvaron med bättre ergonomi

Felaktig belastning står för den största delen av sjukskrivningarna i industrin. Det innebär dels stora kostnader för företagen, men det blir också ett hinder för produktiviteten. Siffror från Arbetsmiljöupplysningen vittnar om så mycket som 14 000 belastningsskador varje år. Det vill vi på Gigant ändra på.

Läs mer

Minska olyckorna med säkrare lyft

Lyft är ett av de vanligaste momenten på svenska industriarbetsplatser. Lyft är också ett av de moment som orsakar flest olyckor på arbetsplatsen – varje år rapporteras 700 olyckor med lyftanordningar in till Arbetsmiljöverket. De flesta av dessa skulle dock kunna undvikas.

Läs mer

Nya arbetsuppgifter ska locka unga till industrin

Monotona, farliga, toppstyrda och icke-kreativa – så uppfattas traditionellt arbetsuppgifterna på industriarbetsplatsen. Just nu står svenska industrier inför en stor utmaning, där många arbetare går i pension samtidigt som det är svårt att locka unga till branschen. Men ser framtidens industrisysslor verkligen ut så som de gör idag?

Läs mer

Framtidens industriarbetsplats: Ljus, fräsch och jämställd?

Facit för framgångsrik industriell produktion finns – sedan över femtio år tillbaka. Moderna, ljusa lokaler med attraktiv formgivning. Lugn atmosfär med bullret bortbyggt. God arbetsmiljö; fysiskt som psykiskt – och för alla. Unga som gamla, korta och långa. Kvinnor som män. Men det är inte så det ser ut i verkligheten.

Läs mer

Ett attraktivare, effektivare och säkrare industrisverige!

Sverige är ett av världens mest industrialiserade länder – här finns innovationskraften, råvarorna och kapitalet. Här finns också människorna med insikter och erfarenhet om hur god produktion ska utföras. Men det räcker inte längre, inte om vi ska stå starka i framtiden. Världen har förändrats drastiskt under de senaste tjugo-trettio åren. Industrin är akterseglad på en rad andra områden, frågor som berör arbetsmiljö, jämställdhet eller attraktionskraft hos de unga generationerna. Det vill vi förändra och bli en tongivande röst kring morgondagens industriarbetsplats och de utmaningar som väntar. 

Läs mer