Gigant blogg - Bättre fabriker

Bättre Fabriker – Gigant

Vi lever i en brytningstid – med en ny svensk, industriell storhetstid framför dörren. Där vi leder utvecklingen, levererar tillväxt och skapar jobb. Men utmaningarna är många. Friska initiativ, tankebanor och värderingar behöver landas. Den här gången är det människorna som står i centrum – och i djupare interaktion med maskinerna. Vi på Gigant vill bidra med nya insikter kring industriarbetsplatsen och vad som krävs för framtiden. Hjälp oss att tända gnistan. Hjälp oss bygga ett attraktivare industrisverige.

5 steg till en bättre industribelysning

Visste du att huvudvärk och migrän kan bero på felaktig belysning? För svagt ljus, för starkt ljus eller ljus som flimrar – alltihop påverkar oss mer än vad vi kanske vet om. Hur ser det ut på din arbetsplats?

Läs mer

Ökad produktivitet och färre fel genom minskat buller

Problemen med buller är mer omfattande än vad många känner till. Med buller menar Arbetsmiljöverket inte bara höga ljudnivåer – allt från surrande maskiner till vinande ventilationer och pratande kollegor kan bidra till en dålig ljudmiljö. Ljudnivåerna påverkar såväl personalens välbefinnande som deras prestation.

Läs mer

Hur ser morgondagens industriarbetare ut?

Europeisk industri står inför en illavarslande demografisk verklighet. Fram till år 2025 går 32 % av de som arbetar inom industribranschen i pension. Samtidigt råder en närmast total avsaknad av kvinnor, ungdomar och människor från andra länder. Vem som ska täcka upp på framtidens industriarbetsplatser är därför en högst angelägen frågeställning.

Läs mer

Undvik dyra misstag, välj rätt belysning för din arbetsmiljö

Har du någon gång reflekterar över ljuset på din arbetsplats? Är det för starkt, för svagt, flimrar det eller är det svårt att anpassa till den uppgift du ska utföra? Belysningen på arbetsplatsen påverkar oss mer än vad vi kanske är medvetna om, såväl i vårt välmående som i hur väl jobbet utförs.

Läs mer

Få en säkrare arbetsplats med ordning och reda enligt 5S

Det sägs att det tar 21 dagar tills ny vana sätter sig. Dessvärre är det många gånger man inte når de där 21 dagarna innan man redan halkat ur försöken till sin nya vana. Så är fallet för många när det gäller att skapa ordning och reda på arbetsplatsen, vilket är det som vårt kompetensområde 5S berör.

Att vara ordningssam med verktyg och liknande är inte hela sanningen bakom en väl fungerande 5S-struktur. De olika redskapen behöver även placeras och sorteras utefter arbetsplatsens behov samt hur och när de används. Det du använder ofta ska vara lättillgängligt och det ska även vara enkelt att hitta det du behöver. Läs mer om kunskapen bakom en väl fungerande 5S-struktur i vår broschyr ”Skapa en 5S-struktur”.

Men struktur är inte alltid tillräckligt för att ordningen ska bibehållas. För det behövs även en 5S-kultur, det vill säga att alla på arbetsplatsen engagerar sig i arbetet med 5S. För att lyckas krävs att man kommer överens om vilken nivå av ”ordning” man vill uppnå. Målet är att det man kommit överens om ska följas så pass länge att det slutligen blir en vana.

Läs mer

Säkra din personal utrustning, och lönsamhet med ESD

All elektronik är känslig och ingen elektronik går säker från statisk elektricitet. Trots det är okunskapen fortfarande stor och oförklarliga elektronikkrascher inträffar i många branscher. På Gigant vill vi sprida kunskap om hur du skyddar din elektronik.

Läs mer

Minska sjukfrånvaron med bättre ergonomi

Felaktig belastning står för den största delen av sjukskrivningarna i industrin. Det innebär dels stora kostnader för företagen, men det blir också ett hinder för produktiviteten. Siffror från Arbetsmiljöupplysningen vittnar om så mycket som 14 000 belastningsskador varje år. Det vill vi på Gigant ändra på.

Läs mer

Minska olyckorna med säkrare lyft

Lyft är ett av de vanligaste momenten på svenska industriarbetsplatser. Lyft är också ett av de moment som orsakar flest olyckor på arbetsplatsen – varje år rapporteras 700 olyckor med lyftanordningar in till Arbetsmiljöverket. De flesta av dessa skulle dock kunna undvikas.

Läs mer

Nya arbetsuppgifter ska locka unga till industrin

Monotona, farliga, toppstyrda och icke-kreativa – så uppfattas traditionellt arbetsuppgifterna på industriarbetsplatsen. Just nu står svenska industrier inför en stor utmaning, där många arbetare går i pension samtidigt som det är svårt att locka unga till branschen. Men ser framtidens industrisysslor verkligen ut så som de gör idag?

Läs mer