Gigant blogg - Bättre fabriker

Bättre Fabriker – Gigant

Vi lever i en brytningstid – med en ny svensk, industriell storhetstid framför dörren. Där vi leder utvecklingen, levererar tillväxt och skapar jobb. Men utmaningarna är många. Friska initiativ, tankebanor och värderingar behöver landas. Den här gången är det människorna som står i centrum – och i djupare interaktion med maskinerna. Vi på Gigant vill bidra med nya insikter kring industriarbetsplatsen och vad som krävs för framtiden. Hjälp oss att tända gnistan. Hjälp oss bygga ett attraktivare industrisverige.

Ordning och reda för bättre fabriker

Varför är 5S så viktigt, och varför är det så många som väljer att jobba med detta? För många handlar om att man vill ha ordning och reda på arbetsplatsen, men vinsterna med 5S är desto fler och de flesta är överens om att 5S också skapar effektivitet och kvalitet i arbetet. Faktum är att 5S är en viktig del i att skapa bättre fabriker som möter upp mot de krav som ställs på den moderna industriarbetsplatsen.

Läs mer

Systematisera enligt 5s

5S är området som handlar om hur du skapar ordning och reda på arbetsplatsen. Vinsterna med 5S är många: du kan arbeta effektivare, risken för fel minskar och trivseln och kvalitetssäkringen höjs. 5S står för de fem S:en: sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana, och på Gigant kan vi framför allt hjälpa till med att sortera och systematisera. Systematisering handlar om att var sak ska ha sin plats och att de är placerade utefter dina behov. Vi har listat några punkter som i detta steg är viktiga att ha koll på.

Läs mer