Gigant blogg - Bättre fabriker

Bättre Fabriker – Gigant

Vi lever i en brytningstid – med en ny svensk, industriell storhetstid framför dörren. Där vi leder utvecklingen, levererar tillväxt och skapar jobb. Men utmaningarna är många. Friska initiativ, tankebanor och värderingar behöver landas. Den här gången är det människorna som står i centrum – och i djupare interaktion med maskinerna. Vi på Gigant vill bidra med nya insikter kring industriarbetsplatsen och vad som krävs för framtiden. Hjälp oss att tända gnistan. Hjälp oss bygga ett attraktivare industrisverige.

Vinn tid med väl genomtänkt förvaring

Förvaring är ett område där säkerheten är viktig, och det är ett faktum att arbetsplatser med en hög säkerhet också har en hög effektivitet. Ett sätt att nå en effektivare och säkrare lagerhållning är att se till att truckförare vet vart de skall köra och kan känna sig säkra på att gående inte befinner sig där.

Läs mer

Enkla steg till säkra pallställ

Varje år inträffar ett antal olyckor i industri- och lagermiljö. Det är ofta i samband med godshantering i och kring pallställ som dessa olyckor sker. Arbetsmiljöverkets statistik visar att det mellan 2009-2013 rapporterades om totalt 4003 arbetsskador med truck. Unga människor är överrepresenterade, i 44% av fallen är den skadade under 35 år. Om man tittar på samtliga arbetsplatsolyckor är samma siffra 30%. För att göra arbetsplatsen tryggare och minimera risken för olyckor, finns några relativt enkla förebyggande åtgärder man kan vidta.

Läs mer