Effektivare arbetsplats och färre olyckor – med rätt utrustning

Det finns flera sätt att minska risken för arbetsskador, samtidigt som man ökar produktiviteten i företaget. Ett bra sätt är att välja rätt utrustning, anpassad till dina arbetsplatser. På så sätt kan du lyckas med att både minska förslitningsskador och att höja effektiviteten.

Arbetsmiljöverkets siffror från 2016 visar att ca 4500 nya anmälningar om belastningssjukdomar inkommer årligen. Av samtliga anmälda arbetsskador, står belastningsskador för ca 39% och är en stor orsak till långa sjukskrivningar för både kvinnor och män. Den genomsnittliga sjukskrivningsperioden för den här typen av skador är mer än fem månader. Antalet sjukskrivningar orsakade av felaktig belastning ökade något under 2015-2016. Prognosen för 2017 visar på en möjlig minskning, men det är fortfarande höga nivåer.

Friskare anställda - högre produktivitet

Att arbetsskador till följd av felaktig belastning minskar är positivt och förhoppningsvis en effekt av ökad medvetenhet och förståelse för hur viktigt det är att skapa en trygg, säker och välanpassad arbetsplats. För din arbetsplats kan ett första steg mot en förbättrad arbetsmiljö vara att undersöka olika arbetsmoment och bedöma om där föreligger risk för eventuella belastningsskador. Man kan också se över om man kan arbeta bort manuella moment med hjälpmedel. Ett område som vi tidigare har berört är materialhantering. Där finns exempel på en rad verktyg och hjälpmedel som kan hjälpa dig på traven, såsom rullbanor, vagnar eller cyklar. Får man till ett riktigt bra arbetsflöde i sin materialhantering finns det potential till en stor konkurrensfördel, då det kan stå för upp till 80% av en produktions totala aktivitet.

Rätt utrustning på rätt plats

Trots att många automatiserade lösningar finns att tillgå är manuell hantering fortfarande vanligt ute på industrierna, alltså ett arbete som ofta innebär en förflyttning, som utförs av kroppen och som kräver muskelkraft, tex när man lyfter, håller, bär, skjuter, drar eller rullar ett objekt. Enligt Arbetsmiljöverket bör dock manuell hantering undvikas i så stor utsträckning som det är möjligt, då det medför risk för skador, såväl som vid för tungt eller repetitivt arbete.

Vår modell - Gigantmodellen - är en metod i tre steg: Analys, Lösning och Driftsättning. Genom att tillämpa den på din arbetsplats hjälper vi dig att minska sjukfrånvaron och bli mer lönsam. Vi har ett helhetsperspektiv, men vi går också in på detaljnivå vid behov.

Ett område som vi kan hjälpa dig med är hur du bäst väljer rätt utrustning för rätt behov, något som kan ge er trippla vinster;

  • Effektiviteten ökar
  • Utrustningen och verktygen håller längre
  • Du minskar risken för arbetsskador

Bättre för de anställda – och bättre för företaget!

Gigant - Ladda hem materialhanteringsguide