Enkla steg till säkra pallställ

Varje år inträffar ett antal olyckor i industri- och lagermiljö. Det är ofta i samband med godshantering i och kring pallställ som dessa olyckor sker. Arbetsmiljöverkets statistik visar att det mellan 2009-2013 rapporterades om totalt 4003 arbetsskador med truck. Unga människor är överrepresenterade, i 44% av fallen är den skadade under 35 år. Om man tittar på samtliga arbetsplatsolyckor är samma siffra 30%. För att göra arbetsplatsen tryggare och minimera risken för olyckor, finns några relativt enkla förebyggande åtgärder man kan vidta.

Att förvara gods i pallställ, ger överblick och lättåtkomligt gods, men det ger också en risk för bl.a. ras och orsakas många gånger av att pallställen på något sätt inte håller måttet. Några av de vanligaste orsakerna till farliga pallställ är att någon kört på dem med truck och på så sätt skadat dem, att pallställen slitits eller utsatts för annan negativ påverkan från exempelvis ombyggnationer eller perioder av stillastående. En annan orsak kan vara att pallställen belastats tyngre än vad de klarar, eller att pallställen inte monterats på ett säkert sätt. Ett pallställ bär oftast stora tyngder, varför ett ras kan få katastrofala konsekvenser, med både svåra personskador och stora materiella skador som följd.

Påkörningsskydd vid stolpar som är placerade på utsatta ställen är en bra lösning för att undvika att pallställen skadas vid en eventuell påkörning av truck. Påkörningsskydd är ett lätt sätt att minska den riskfaktor som påkörda stolpar annars utgör. 

Att ha en högre last i ett pallställ än vad det är konstruerat för är otillåtet enligt Svensk standard. Noggrann uppmärkning av maximal vikt för varje bärplan minskar risken för att truckförare av misstag överbelastar pallställen genom att fylla dem med mer än vad de klarar.

Balksäkringar som förhindrar att balkarna kan röra sig är en annan viktig förebyggande åtgärd. Med balksäkringar förvinner risken för att balkarna i pallstället rör sig om en truckförare stöter emot dem oavsiktligt, vilket också kan vara en potentiell källa till allvarliga olyckor.

För attman i tid ska kunna upptäcka sådant som kan vara en fara för säkerheten bör man regelbundet genomföra okulära besiktningar. Det ökar chanserna för att upptäcka påkörda stolpar eller förslitningsskador innan de orsakar olyckor och är ett enkelt och billigt sätt att se till att arbetsplatsen är säker!

Vill du komma igång med säkrare förvaring? 

Gigant - Ladda hem förvaringsguide