Öppen planlösning, eller avskilda avdelningar? Välj båda!

Ska en arbetsplats bygga på öppna ytor, eller ska den präglas av mer avskilda avdelningar? Frågan har diskuterats av arbetsmiljöforskare i decennier. Forskningen har särskilt fokuserat på kontorslandskap, men det finns även viktiga lärdomar att dra när det gäller industriarbetsplatsen.

Det finns självklart fördelar med båda alternativen, men varför välja? Idag kan du faktiskt få både och.

Fördelar med öppna ytor

Fördelarna med öppen planlösning är flera och ibland till och med en förutsättning för att arbetsplatsen ska fungera optimalt. Det kan exempelvis handla om material, som på ett smidigt och säkert sätt behöver transporteras mellan avdelningar. Öppna ytor förenklar i det här fallet, ger en bra översikt och minskar risken för olyckor.

Men det finns också dolda vinster med en öppen planlösning. Forskning visar att när människor rent bokstavligt arbetar närmare varandra blir också kommunikationen bättre.

Människor som arbetar i öppna ytor pratar med flera kollegor, vilket innebär att gemenskapen på arbetsplatsen blir bättre. En annan fördel är att beslutsgången kan snabbas på, då man smidigt kan att få tag på berörda., då det är smidigt att få tag på kollegor, förmän och chefer. Sammanfattningsvis så kan alltså några av fördelarna med en öppen planlösning vara:

  • Ökad säkerhet
  • Bättre kommunikation
  • Bättre gemenskap på arbetsplatsen
  • Snabbare beslutsprocess

Fördelar med avskärmade ytor

Genom att skärma av olika avdelningar på arbetsplatsen kan du minska buller, förhindra att eventuella läckage sprider sig och skydda kollegor från farligt ljus.

Precis som med öppna ytor finns det dolda vinster med avskärmade ytor. Likväl som vi människor tycker om att vara sociala, så behöver vi ibland också avskildhet. Känslan av att kollegor hela tiden har uppsikt över arbetet man utför kan vara påfrestande, med stress och koncentrationssvårigheter som följd. Att kunna koppla bort ljud och störande ljus för en stund kan vara avgörande för såväl hälsa som effektivitet. Särskilt viktigt blir det i arbetsuppgifter som är förenade med olycksrisker.

Statistik visar att arbetsplatser som bygger på enbart öppen planlösning har fler sjukskrivningsdagar, än de som erbjuder avskärmade lugna rum. Kombinationen av öppna ytor och rätt anpassad avskärmning kan således innebära:

  • Minskad stress
  • Lägre ljudvolym
  • Ökad säkerhet
  • Ökad effektivitet
  • Minskat antal sjukskrivningar

Mobila avskärmningsväggar – lösningen för effektiva och säkra arbetsplatser

Som vi beskrivit ovan finns det alltså fördelar med både öppna ytor och mer avskilda delar på arbetsplatsen. Det vi kan konstatera är att en väl avvägd arbetsmiljö gör oss både gladare och mer högpresterande. En bättre reklampelare för att rekrytera morgondagens arbetskraft går inte att få.

Hur ser det ut på din arbetsplats?

Ladda ner vår broschyr och kom igång att jobba med avskärmning!

Gigant - Ladda hem avskärmningsbroschyr