Gigant blogg - Bättre fabriker

Bättre Fabriker – Gigant

Vi lever i en brytningstid – med en ny svensk, industriell storhetstid framför dörren. Där vi leder utvecklingen, levererar tillväxt och skapar jobb. Men utmaningarna är många. Friska initiativ, tankebanor och värderingar behöver landas. Den här gången är det människorna som står i centrum – och i djupare interaktion med maskinerna. Vi på Gigant vill bidra med nya insikter kring industriarbetsplatsen och vad som krävs för framtiden. Hjälp oss att tända gnistan. Hjälp oss bygga ett attraktivare industrisverige.

Ordning och reda för bättre fabriker

Varför är 5S så viktigt, och varför är det så många som väljer att jobba med detta? För många handlar om att man vill ha ordning och reda på arbetsplatsen, men vinsterna med 5S är desto fler och de flesta är överens om att 5S också skapar effektivitet och kvalitet i arbetet. Faktum är att 5S är en viktig del i att skapa bättre fabriker som möter upp mot de krav som ställs på den moderna industriarbetsplatsen.

Läs mer

Systematisera enligt 5s

5S är området som handlar om hur du skapar ordning och reda på arbetsplatsen. Vinsterna med 5S är många: du kan arbeta effektivare, risken för fel minskar och trivseln och kvalitetssäkringen höjs. 5S står för de fem S:en: sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana, och på Gigant kan vi framför allt hjälpa till med att sortera och systematisera. Systematisering handlar om att var sak ska ha sin plats och att de är placerade utefter dina behov. Vi har listat några punkter som i detta steg är viktiga att ha koll på.

Läs mer

Ljus för den moderna industriarbetsplatsen

Det finns många vinster med bra belysning. Dels kan du skapa en bättre arbetsmiljö där människor mår bättre och effektiviteten höjs, dels kan du reducera kostnader som gammal eller felaktig belysning medför. På Gigant har vi kunskapen för hur du bäst ljussätter för den moderna industriarbetsplatsen.

Läs mer

Risker med felaktig belysning

Hur ljussätter man för att människor ska må så bra som möjligt, för att minimera olyckor och effektivt spara energi och pengar? Den frågan är inte helt lätt att besvara, eftersom man snabbt vänjer sig vid brister och det kan ta tid innan man ser några konsekvenser. Det gäller att förebygga problemen innan de uppstår. 

Läs mer

3 tips för hur du undviker ESD-skador

ESD-skador kan bli kostsamma för verksamheten. Komponenter och kretskort behöver bytas ut, men den absolut största kostnaden utgörs av service, reparationer och omarbetningar. Vi har listat några tips för hur du kan arbeta för att minska risken för ESD-skador.

Läs mer

Varför behöver jag ESD-skydd?

Reparationer och höga servicekostnader är ett förekommande problem för de allra flesta industriarbetsplatser. En av orsakerna bakom detta problem är ESD (Electrostatic Discharge) – eller snarare brist på bra ESD-skydd. Därför behöver du dels känna till konsekvenserna av ett otillräckligt ESD-skydd, dels veta när riskerna är som störst och hur du förebygger skador.

Läs mer

Avskärma för en säkrare och mer attraktiv arbetsplats

Att skärma av arbetsplatsen är ett enkelt sätt att skapa en bättre arbetsmiljö. Luftföroreningar låg år 2015 bakom mer än var tionde arbetsskada anmäld till Arbetsmiljöverket, men med hjälp av avskärmning kan man minska risken för att oskyddade ögon, hud och andningsorgan skadas. Avskärmning är inte bara en säkerhetsfråga – det är också en del i att skapa en trivsam arbetsmiljö som gör det enklare att behålla samt locka personal och bli mer konkurrenskraftig.

Läs mer

Tre orsaker till att 5s är viktigt

Varför är 5S så viktigt och varför väljer många att jobba med det? Svaret på den frågan varierar, men de flesta är överens om att det skapar effektivitet och kvalitet i arbetet. Det innebär bland annat lägre reklamationskostnader, färre kommunikationsfel, kortare ställtider och minskad tid för att hitta rätt information, verktyg och material.

Läs mer

Tre utmaningar för framtidens industriarbetsplatser

Drygt 65 procent av dagens grundskoleelever kommer att ha yrken som ännu inte finns – det menar World Economic Forum. Arbetsmarknaden och dess uppgifter förändras hela tiden, och industrin berörs precis som alla andra branscher av detta. För att få en hint om hur arbetsplatserna kan komma att se ut i framtiden finns det en del trender att titta lite extra på, för att utifrån det göra en bedömning av vilka som kan komma att påverka dig. Vi har listat tre utmaningar som tros bli (eller redan är) verklighet för framtidens industriarbetsplatser.

Läs mer

3 tips för en friskare rygg

Med tunga lyft, precisionsarbete och statisk belastning är ryggen många gånger särskilt utsatt vid arbete inom industrin. De allra flesta har nog någon gång upplevt smärtor i rygg och nacke och vet  hur mycket det påverkar såväl välmåendet som arbetsförmågan. Belastningsskador av detta slag kan dessutom leda till långvariga besvär och sjukskrivningar, så att skydda ryggen är därför positivt får såväl arbetstagare som arbetsgivare. Vi har samlat våra bästa tips för hur du tar hand om din rygg.

Läs mer