Skräm inte bort ung arbetskraft med dålig säkerhet

En säker och trygg arbetsplats är en förutsättning för att kunna locka unga till sitt företag. Här har industrisektorn kommit en bit på väg, antalet olyckor på fabrikerna minskade år 2017 jämfört med 2016. Det är glädjande, men det kan bli ännu bättre och ofta är utbildning nyckeln.

Ökat säkerhetsfokus ger resultat

Antalet olyckor inom tillverkningsindustrin minskade med fem procent mellan 2016 och 2017. Industrisektorn som helhet tar ansvar - och aktivt arbete ger resultat. Det är en vetskap man bör ta med sig vid framtida insatser i att förbättra säkerheten.

Rätt verktyg är nödvändigt - men det räcker inte

Lyft är ett av de vanligaste momenten på svenska industriarbetsplatser. Inom tillverkning, lager och transportsektorn utför personalen ett stort antal lyft varje dag. Både lätta och tunga, med hjälpmedel och utan hjälpmedel. Lyft är fortfarande en central del av fabriksanställdas vardag. Ett nödvändigt moment, men också ett riskfyllt sådant.

Att använda rätt lyftanordningar och lyftredskap är ett måste för en säker arbetsplats. De flesta arbetsplatser – även om det är långt ifrån alla - har i regel bra koll på vilka hjälpmedel som passar bäst till vilken uppgift, men det räcker tyvärr inte. Varje år inträffar fortfarande omkring 700 olyckor med kranar, traverser och andra lyftanordningar. Det är i snitt två personer som skadas varje dag.

Utan utbildning – inga lyft

Enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket får lyftanordningar och lyftredskap bara användas av personer med tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper på området och som dessutom känner till reglerna kring hur underhåll och kontroller ska ske. Det finns goda skäl till detta, 80 procent av alla olyckor med lyft- och lastredskap beror på felhanteringen av anordningarna. Väldigt ofta handlar det om utbildning, eller snarare bristen på rätt utbildning.

Att mäta produktens vikt och längd, koppla rätt, och att bedöma hållfastheten är grundläggande kunskaper. För den som har arbetat länge på samma arbetsplats är dessa rutiner vardag**. Men för praktikanter, säsongsarbetare och nyanställda behöver inte detta vara lika självklart. Därför finns det en viktig princip som vi på Gigant arbetar efter: 
Utan utbildning, inga lyft.

Vi har alla läst tidningsrubrikerna om att unga väljer bort fabriksgolvet framför andra yrken. Industriföretag vet bättre än någon annan sektor hur svårt det kan vara att få tag på kompetent personal. Att i det läget inte se till att det finns ett välfungerande säkerhetsarbete med utbildning, regelbundna inspektioner och uppföljande dokumentationer på plats, är att skjuta sig själv i foten.

** (Dessutom kan ny teknik och ny forskning innebära att kunskaperna behöver uppdateras – även hos erfarna medarbetare.)

Kom igång med säkrare lyft för en säkrare arbetsplats – ladda ner vår broschyr.

Ladda hem buller: guide