Gigant blogg - Bättre fabriker

Bättre Fabriker – Gigant

Vi lever i en brytningstid – med en ny svensk, industriell storhetstid framför dörren. Där vi leder utvecklingen, levererar tillväxt och skapar jobb. Men utmaningarna är många. Friska initiativ, tankebanor och värderingar behöver landas. Den här gången är det människorna som står i centrum – och i djupare interaktion med maskinerna. Vi på Gigant vill bidra med nya insikter kring industriarbetsplatsen och vad som krävs för framtiden. Hjälp oss att tända gnistan. Hjälp oss bygga ett attraktivare industrisverige.

Ordning och reda för bättre fabriker

Varför är 5S så viktigt, och varför är det så många som väljer att jobba med detta? För många handlar om att man vill ha ordning och reda på arbetsplatsen, men vinsterna med 5S är desto fler och de flesta är överens om att 5S också skapar effektivitet och kvalitet i arbetet. Faktum är att 5S är en viktig del i att skapa bättre fabriker som möter upp mot de krav som ställs på den moderna industriarbetsplatsen.

Läs mer

Systematisera enligt 5s

5S är området som handlar om hur du skapar ordning och reda på arbetsplatsen. Vinsterna med 5S är många: du kan arbeta effektivare, risken för fel minskar och trivseln och kvalitetssäkringen höjs. 5S står för de fem S:en: sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana, och på Gigant kan vi framför allt hjälpa till med att sortera och systematisera. Systematisering handlar om att var sak ska ha sin plats och att de är placerade utefter dina behov. Vi har listat några punkter som i detta steg är viktiga att ha koll på.

Läs mer

Tre orsaker till att 5s är viktigt

Varför är 5S så viktigt och varför väljer många att jobba med det? Svaret på den frågan varierar, men de flesta är överens om att det skapar effektivitet och kvalitet i arbetet. Det innebär bland annat lägre reklamationskostnader, färre kommunikationsfel, kortare ställtider och minskad tid för att hitta rätt information, verktyg och material.

Läs mer

Ordning och reda med 5s – positivt för resultatet

Att hålla ordning och reda kan låta enkelt, men att det i praktiken kan vara desto svårare är det många av oss som fått erfara. Vi har sammanställt fem tips för hur du lyckas med 5S-arbetet, dvs ordning och reda, på din arbetsplats.

Läs mer

Få en säkrare arbetsplats med ordning och reda enligt 5S

Det sägs att det tar 21 dagar tills ny vana sätter sig. Dessvärre är det många gånger man inte når de där 21 dagarna innan man redan halkat ur försöken till sin nya vana. Så är fallet för många när det gäller att skapa ordning och reda på arbetsplatsen, vilket är det som vårt kompetensområde 5S berör.

Att vara ordningssam med verktyg och liknande är inte hela sanningen bakom en väl fungerande 5S-struktur. De olika redskapen behöver även placeras och sorteras utefter arbetsplatsens behov samt hur och när de används. Det du använder ofta ska vara lättillgängligt och det ska även vara enkelt att hitta det du behöver. Läs mer om kunskapen bakom en väl fungerande 5S-struktur i vår broschyr ”Skapa en 5S-struktur”.

Men struktur är inte alltid tillräckligt för att ordningen ska bibehållas. För det behövs även en 5S-kultur, det vill säga att alla på arbetsplatsen engagerar sig i arbetet med 5S. För att lyckas krävs att man kommer överens om vilken nivå av ”ordning” man vill uppnå. Målet är att det man kommit överens om ska följas så pass länge att det slutligen blir en vana.

Läs mer