Gigant blogg - Bättre fabriker

Bättre Fabriker – Gigant

Vi lever i en brytningstid – med en ny svensk, industriell storhetstid framför dörren. Där vi leder utvecklingen, levererar tillväxt och skapar jobb. Men utmaningarna är många. Friska initiativ, tankebanor och värderingar behöver landas. Den här gången är det människorna som står i centrum – och i djupare interaktion med maskinerna. Vi på Gigant vill bidra med nya insikter kring industriarbetsplatsen och vad som krävs för framtiden. Hjälp oss att tända gnistan. Hjälp oss bygga ett attraktivare industrisverige.

Rätt avskärmning kan spara stora belopp varje år

Rätt skyddsutrustning är A och O för att arbetet ska bli så säkert som möjligt. Men lika viktigt som det är att skydda sig själv när man utför potentiellt hälsofarliga uppgifter – lika viktigt är det att skydda sina kollegor.

Läs mer

Öppen planlösning, eller avskilda avdelningar? Välj båda!

Ska en arbetsplats bygga på öppna ytor, eller ska den präglas av mer avskilda avdelningar? Frågan har diskuterats av arbetsmiljöforskare i decennier. Forskningen har särskilt fokuserat på kontorslandskap, men det finns även viktiga lärdomar att dra när det gäller industriarbetsplatsen.

Läs mer

Avskärma för en säkrare och mer attraktiv arbetsplats

Att skärma av arbetsplatsen är ett enkelt sätt att skapa en bättre arbetsmiljö. Luftföroreningar låg år 2015 bakom mer än var tionde arbetsskada anmäld till Arbetsmiljöverket, men med hjälp av avskärmning kan man minska risken för att oskyddade ögon, hud och andningsorgan skadas. Avskärmning är inte bara en säkerhetsfråga – det är också en del i att skapa en trivsam arbetsmiljö som gör det enklare att behålla samt locka personal och bli mer konkurrenskraftig.

Läs mer