Gigant blogg - Bättre fabriker

Bättre Fabriker – Gigant

Vi lever i en brytningstid – med en ny svensk, industriell storhetstid framför dörren. Där vi leder utvecklingen, levererar tillväxt och skapar jobb. Men utmaningarna är många. Friska initiativ, tankebanor och värderingar behöver landas. Den här gången är det människorna som står i centrum – och i djupare interaktion med maskinerna. Vi på Gigant vill bidra med nya insikter kring industriarbetsplatsen och vad som krävs för framtiden. Hjälp oss att tända gnistan. Hjälp oss bygga ett attraktivare industrisverige.

Skräm inte bort ung arbetskraft med dålig säkerhet

En säker och trygg arbetsplats är en förutsättning för att kunna locka unga till sitt företag. Här har industrisektorn kommit en bit på väg, antalet olyckor på fabrikerna minskade år 2017 jämfört med 2016. Det är glädjande, men det kan bli ännu bättre och ofta är utbildning nyckeln.

Läs mer

Öppen planlösning, eller avskilda avdelningar? Välj båda!

Ska en arbetsplats bygga på öppna ytor, eller ska den präglas av mer avskilda avdelningar? Frågan har diskuterats av arbetsmiljöforskare i decennier. Forskningen har särskilt fokuserat på kontorslandskap, men det finns även viktiga lärdomar att dra när det gäller industriarbetsplatsen.

Läs mer

Tre utmaningar för framtidens industriarbetsplatser

Drygt 65 procent av dagens grundskoleelever kommer att ha yrken som ännu inte finns – det menar World Economic Forum. Arbetsmarknaden och dess uppgifter förändras hela tiden, och industrin berörs precis som alla andra branscher av detta. För att få en hint om hur arbetsplatserna kan komma att se ut i framtiden finns det en del trender att titta lite extra på, för att utifrån det göra en bedömning av vilka som kan komma att påverka dig. Vi har listat tre utmaningar som tros bli (eller redan är) verklighet för framtidens industriarbetsplatser.

Läs mer

Ergonomin tar plats på framtidens fabriker

Felaktig belastning står för den största delen av sjukskrivningarna i industrin – siffror från Arbetsmiljöupplysningen vittnar om så mycket som 14 000 belastningsskador varje år. Det innebär dels stora kostnader, men det blir också ett hinder för produktiviteten. Samtidigt står industrierna inför en framtid där rätt kompetens är svår att hitta, vilket gör att de riktigt eftertraktade arbetstagarna har lättare att byta mellan arbetsplatserna beroende på vilken som bäst möter upp mot deras krav, samtidigt som de också är mer medvetna om risker och den påverkan som dålig ergonomi kan få. För en modern industriarbetsplats kan det därför bli ett måste att prioritera detta område.

Europeisk industri står inför en illavarslande demografisk verklighet. Fram till år 2025 går 32 % av de som arbetar inom industribranschen i pension. Samtidigt råder en närmast total avsaknad av kvinnor, ungdomar och människor från andra länder. Vem som ska täcka upp på framtidens industriarbetsplatser är därför en högst angelägen frågeställning.

Monotona, farliga, toppstyrda och icke-kreativa – så uppfattas traditionellt arbetsuppgifterna på industriarbetsplatsen. Just nu står svenska industrier inför en stor utmaning, där många arbetare går i pension samtidigt som det är svårt att locka unga till branschen. Men ser framtidens industrisysslor verkligen ut så som de gör idag?

Att yngre generationer ratar industrin för mer attraktiva karriärer är något som upplevs på många håll. Arbetsuppgifterna ses bland många unga som något som inte är tillräckligt självutvecklande och arbetsmiljön är det också många som har en negativ bild av.

Men framtidens industrisysslor ser ut att inte alls likna de som existerar idag, och det behöver inte heller arbetsmiljön göra. En del i att göra industriarbetsplatsen mer attraktiv är att minimera risker och monotont arbete, och där spelar belastningsergonomin en stor roll. Automatisering, större variation i arbetet, mer behovsanpassade arbetsplatser och ett mer systematiserat ergonomiarbete är saker som diskuteras, och som är små men viktiga steg i att göra industriarbetsplatsen mer attraktiv och förändra bilden av arbetsmiljön.

Läs mer om hur kan förbättra ergonomin och komma igång med ett systematiskt arbete i vårt whitepaper ”Bättre ekonomi med ergonomi”.

Gigant - Ladda hem belastningsergonomi: whitepaper

 

Läs mer

Hur ser morgondagens industriarbetare ut?

Europeisk industri står inför en illavarslande demografisk verklighet. Fram till år 2025 går 32 % av de som arbetar inom industribranschen i pension. Samtidigt råder en närmast total avsaknad av kvinnor, ungdomar och människor från andra länder. Vem som ska täcka upp på framtidens industriarbetsplatser är därför en högst angelägen frågeställning.

Läs mer

Nya arbetsuppgifter ska locka unga till industrin

Monotona, farliga, toppstyrda och icke-kreativa – så uppfattas traditionellt arbetsuppgifterna på industriarbetsplatsen. Just nu står svenska industrier inför en stor utmaning, där många arbetare går i pension samtidigt som det är svårt att locka unga till branschen. Men ser framtidens industrisysslor verkligen ut så som de gör idag?

Läs mer

Framtidens industriarbetsplats: Ljus, fräsch och jämställd?

Facit för framgångsrik industriell produktion finns – sedan över femtio år tillbaka. Moderna, ljusa lokaler med attraktiv formgivning. Lugn atmosfär med bullret bortbyggt. God arbetsmiljö; fysiskt som psykiskt – och för alla. Unga som gamla, korta och långa. Kvinnor som män. Men det är inte så det ser ut i verkligheten.

Läs mer

Ett attraktivare, effektivare och säkrare industrisverige!

Sverige är ett av världens mest industrialiserade länder – här finns innovationskraften, råvarorna och kapitalet. Här finns också människorna med insikter och erfarenhet om hur god produktion ska utföras. Men det räcker inte längre, inte om vi ska stå starka i framtiden. Världen har förändrats drastiskt under de senaste tjugo-trettio åren. Industrin är akterseglad på en rad andra områden, frågor som berör arbetsmiljö, jämställdhet eller attraktionskraft hos de unga generationerna. Det vill vi förändra och bli en tongivande röst kring morgondagens industriarbetsplats och de utmaningar som väntar. 

Läs mer