Gigant blogg - Bättre fabriker

Bättre Fabriker – Gigant

Vi lever i en brytningstid – med en ny svensk, industriell storhetstid framför dörren. Där vi leder utvecklingen, levererar tillväxt och skapar jobb. Men utmaningarna är många. Friska initiativ, tankebanor och värderingar behöver landas. Den här gången är det människorna som står i centrum – och i djupare interaktion med maskinerna. Vi på Gigant vill bidra med nya insikter kring industriarbetsplatsen och vad som krävs för framtiden. Hjälp oss att tända gnistan. Hjälp oss bygga ett attraktivare industrisverige.

Skräm inte bort ung arbetskraft med dålig säkerhet

En säker och trygg arbetsplats är en förutsättning för att kunna locka unga till sitt företag. Här har industrisektorn kommit en bit på väg, antalet olyckor på fabrikerna minskade år 2017 jämfört med 2016. Det är glädjande, men det kan bli ännu bättre och ofta är utbildning nyckeln.

Läs mer

164 miljarder skäl att förbättra säkerheten på arbetsplatsen

För första gången har det gjorts en internationell studie på vad det faktiskt kan bli för kostnader till följd av dålig arbetsmiljö. Forskningen är ännu inte helt färdigställd och alla resultat har inte publicerats, men en siffra som har offentliggjorts från studien skapade starka reaktioner inom svensk arbetsmiljöforskning:

Dålig arbetsmiljö i Sverige kostar 164 miljarder kronor per år. Det motsvarar fyra procent av Sveriges BNP. Det är lika mycket som Sveriges hela åkerinäring omsätter per år. Det är mer än vad hela e-handeln i Sverige omsatte år 2017. Och det är mer än vad den svenska klädjätten H&M värderas till.

Läs mer

Riskbedömning med lyftanordningar – viktigt för säkerheten

En gemensam nämnare för många lyftrelaterade olyckor är bristande riskbedömning. Att kontinuerligt jobba med riskbedömningar och ha ett stort säkerhetsmedvetande är alltså av stor vikt när du arbetar med någon typ av lyftanordning. Vi har samlat några tips för vad som är bra att tänka på i samband med riskbedömningar.

Läs mer

Några av de vanligaste orsakerna bakom arbetsplatsrelaterade lyftolyckor

Lyftanordningar används på många arbetsplatser och i flera olika sammanhang. Det kan vara allt ifrån kranar som kan lyfta över 1 000 ton till små vacuumlyftar för vikter på runt 10 kg. I många branscher har lyftanordningar ersatt manuella lyft och på så sätt bidragit till en bättre arbetsmiljö, vilket är bra. Värt att tänka på är att lyftanordningarna i sig bidrar till särskilda utmaningar som behöver förebyggas och jobbas kontinuerligt med.

Läs mer

Smarta verktyg för säkrare lyft

Lyft är ett av de vanligaste momenten på svenska industriarbetsplatser, men det är också ett av de moment som orsakar flest olyckor. Varje år rapporteras 700 olyckor med lyftanordningar in till Arbetsmiljöverket, men de flesta av dessa skulle kunna undvikas. På Gigant har vi kunskapen och verktygen för hur du väljer rätt utrustning och kontinuerligt jobbar för säkrare lyft på din arbetsplats.

Läs mer

Så säkerställer du att dina lyft går till på rätt sätt

Med säkrare lyft minskar du risken för olyckor, men för att lyckas räcker det inte bara med rätt utrustning och bra rutiner. Du måste också följa upp hur arbetet fortlöper och kontinuerligt inspektera lyftprodukterna. Med vår lösning Inspector PRO får du ett verktyg som förenklar inspektionen.

Läs mer

Minska lyftolyckorna i fyra steg

Olika former av lyft är ett av de vanligaste momenten i industrin. Tyvärr står lyft också för en stor andel av alla arbetsplatsolyckor. Vi har lösningen för hur du säkrar dina lyft och undviker olyckor.

Läs mer

Minska olyckorna med säkrare lyft

Lyft är ett av de vanligaste momenten på svenska industriarbetsplatser. Lyft är också ett av de moment som orsakar flest olyckor på arbetsplatsen – varje år rapporteras 700 olyckor med lyftanordningar in till Arbetsmiljöverket. De flesta av dessa skulle dock kunna undvikas.

Läs mer