Vinn tid med väl genomtänkt förvaring

Förvaring är ett område där säkerheten är viktig, och det är ett faktum att arbetsplatser med en hög säkerhet också har en hög effektivitet. Ett sätt att nå en effektivare och säkrare lagerhållning är att se till att truckförare vet vart de skall köra och kan känna sig säkra på att gående inte befinner sig där.

En viktig sak att ta hänsyn till för effektivare lagerhållning är att ha en fysisk layout som utnyttjar ytan på bästa sätt och underlättar hanteringen. Här finns ett antal faktorer att ta i beaktande, varav en är transportgångarnas bredd. Med för breda gångar riskerar man att inte utnyttja ytans fulla kapacitet, medan för trånga gångar gör det svårt för truckförare att ta sig runt, vilket kan sänka arbetstempot.  Utöver hyllornas placering finns fler faktorer, såsom höjd och flöden att ta hänsyn till för framgångsrika förvaringslösningar.  

En annan viktig sak, som inte bara är viktig för säkerheten, utan också för effektiviteten är hur man kombinerar gångtrafik och trucktrafik, som vi nämnde inledande. Undermålig uppmärkning för att separera gång- från trucktrafik, som noggrant beskriver vart gående respektive truckar ska vara, skapar osäkerhet och risk. Truckförare vet inte vart det kan komma gående, och gående vet inte vart det kan komma truckar. Bra uppmärkning skapar trygghet och snabbare flöden.

En säker och effektiv arbetsplats - är en attraktiv arbetsplats. Ergonomi och säker förvaring gör arbetsplatsen tilltalande för nuvarande och framtida anställda, samt minskar risken för förslitningsskador, eller andra typer av skador, som leder till sjukskrivningar. Att se till att behålla och attrahera kompetent personal är en viktig nyckel till ett hållbart och effektivt kvalitetsarbete.

Lär dig mer om hur bra förvaring gynnar din arbetsplats – ladda ner vår broschyr.

Gigant - Ladda hem förvaringsbroschyr